top of page

Informace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům

Úvodní ustanovení
 • Provozovatelem webových stránek chemprogres.cz a chemprogres.com je společnost ChemProgres s.r.o., se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město, IČO: 09372458, obchodní společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118718 (dále jen „ChemProgres s.r.o.“ nebo „správce“).

 • Tyto informace jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Správce si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování osobních údajů a o vašich právech.

Rozsah zpracovaných osobních údajů na našem webu
 • Na našem webu minimalizujeme množství získávaných osobních údajů. V souvislosti s tím Vás žádáme o spolupráci a vyplnění pouze požadovaných údajů dle informací v dalších bodech.

Cookies

 • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na našem webu o uváděné funkcionality popsané níže.

 • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné soubory cookies - Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

Marketingové cookies - Tyto soubory cookies jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

Funkční cookies - Tyto soubory cookies sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

Analytické cookies - Tyto soubory cookies nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 • Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

 • Vymazání cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

 • Blokování cookies - prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě, že z Vaší strany došlo k objednávce zboží nebo služby,

  • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 • Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, resp. po dobu, než dojde ke zrušení odběru obchodních sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, u nějž jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, nejdéle 3 roky.

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 • Příjemci osobních údajů jsou dopravci, konzultační společnost e-commerce.

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující marketingové služby,

  • zajišťující účetní a daňové služby.

Vaše práva
 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce chrání osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich jinému zneužití. Správce si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kteří pro správce zpracovávají některé údaje. Tito zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nejsou oprávněni využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly správcem zpřístupněny.

 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.

Podmínky ochrany osobních údajů

bottom of page