top of page

Pěnová a plošná sanitace povrchů a prostor

 

Produkty jsou ideální pro:

  • plošná i prostorová sanitace zemědělských a potravinářských provozů - prostory stájí, provozy dojíren, mlékáren, jatek, drůbežáren

  • pravidelné pěnové čištění

  • vhodné i pro silně znečištěné povrchy

  • čištění podlah, stěn, obkladů, dlažeb

  • odstranění dehtu i kouřových pryskyřic udíren a grilů

  • více možností aplikace - vysokotlakovým či nízkotlakovým zařízením, ruční aplikace, ponorem do lázně

  • Progres FOG

  • Progres PĚNA ALKALICKÁ

  • Progres PĚNA KYSELÁ

  • Progres PĚNA PLUS

Image by Matt Brockie
bottom of page